Det föreligger såväl nationella som internationella krav på granskning, inspektion och underhåll av kärnkraftverk. Det måste av säkerhetsmässiga skäl alltid följas. 

Vi bistår kärnkraftindustrin i såväl konstruktions-, drifts-, deponi- som nedläggningsfasen.

Våra specialister är världsledande inom exempelvis granskning, kontroll, inspektion och assistans vid underhåll av nukleära anläggningar. Vi arbetar med de nyaste och mest effektiva tekniken för inspektion av anläggningarnas skick och säkerställer därmed att driftssäkerheten uppfyller samtliga nationella och internationella krav som gäller för den nukleära industrin.

Vi har varit verksamma inom branschen sedan slutet av 60-talet och är den största leverantören av teknisk inspektion, monteringskontroll, avancerad inspektion och assistans vid underhåll på nukleära anläggningar världen över. 

Nedan hittar du de tjänster som vi erbjuder till din bransch. Du är naturligtvis välkommen att kontakta oss om du har några frågor.