Vindkraft är stort sett fri från utsläpp och därför en viktig del av lösningen på den globala utmaningen att minska koldioxidutsläppen.

Hos FORCE Technology har vi varit med från start och är ett av världens ledande företag när det gäller tjänster kopplade till design, drift och underhåll av vindkraftverk. Våra tjänster omfattar statusbedömning, verifiering, inspektion och provning under hela vindkraftverkets livstid – allt från design och utveckling av vindkraftverket till produktion, montering, installation, on site inspektioner och underhåll av vindkraftverket.

Nedan hittar du de tjänster som vi erbjuder till din bransch. Du är naturligtvis välkommen att kontakta oss om du har några frågor.