Låt oss undersöka hur en olycka har inträffat och vad orsaken var. Genom bakgrundskunskaper kan man komma till botten med problemet och undvika att liknande problem uppstår igen. 

Hur genomförs en olycksanalys?

Överlag beror skador och olyckor på en eller flera av följande orsaker: 
 • Designfel
 • Framställningsfel
 • Överbelastning i förhållande till konstruktionen, d.v.s. driftsfel.
Detta gäller oavsett om det rör sig om brott, korrosion, slitage etc.

Om du råkar ut för en skada eller olycka, måste du samla in all tillgänglig bakgrundsinformation och -dokumentation. De synliga skadorna kan ofta dölja den verkliga orsaken, men det är den senare du snabbt vill identifiera.

Om till exempel ett brott visar sig vara det initiala problemet som ledde till en viss olycka, måste detta undersökas vidare. Hos oss kan du få en metallurgisk undersökning av brottytan. Tillsammans med bakgrundshistorik, driftsförhållanden och användningsinformation bör orsaken till din olycka kunna analyseras och liknande problem kunna undvikas framöver. 

Vi erbjuder många typer av icke-destruktiv prövning (NDT), förstörande prövning (DT), metallurgiska undersökningar och hållfasthetsberäkningar, som kan förklara varför skadan eller olyckan inträffade. Våra specialister inkluderar experter inom hållfasthetsberäkning och brottmekanik, metallurger samt betong- och polymerspecialister som är involverade på ett fall att lösa din uppgift.

Designen spelar en viktig roll 

Om din skada eller olycka beror på ett designfel, kan orsaken vara följande:
 • Styrkemässig underdimensionering
 • Felaktigt val av material med hänseende till hållfasthet och slitstyrka 
 • Felaktigt val av material med hänseende till korrosion
 • Felaktigt val av material med hänseende till nötning.
FORCE Technology har specialister som kan hjälpa dig med beräkningar och materialval, så liknande skador och olyckor inte inträffar igen. Vi granskar och ändrar gärna även dina designparametrar, om det behövs. Vad gäller metallurgi kan vi, till exempel, ge råd om lämpliga material med hänsyn till korrosionsförhållanden och olika typer av slitage.

Är den skadade delen framställd på rätt sätt?

Av tillverkningsrelaterade fel kan följande nämnas:
 • Fel på inköpt material eller felaktig användning av det inköpta materialet
 • Svetsfel
 • Felaktig värmebehandling
 • Felaktig ytbehandling eller skador på ytan.
Om skadan inträffade på grund av ett framställningsfel i konstruktionen, kan vi ge råd om hur du kan kvalitetssäkra dig mot samma misstag i framtiden.

Om skadan eller olyckan uppstått på grund av dålig svetsprestanda har vi svetstekniker och -ingenjörer som kan ge råd, så att liknande problem kan undvikas framöver.

Våra NDT-experter kan undersöka dina konstruktioner och komponenter efter fel, så att du känner till deras storlek och placering samt om de ligger inom de tillåtna ramarna. Om felen ligger utanför det tillåtna, vad gäller normer och standarder, kan vi bedöma brott- och korrosionsproblematik, för att se hur mycket de påverkar konstruktionens eller komponentens återstående livslängd.

Vi har många kunniga materialspecialister, som kan ge dig råd inom områden som värmebehandling av metaller, materialegenskaper, ytbehandling eller bedömning om materialet är förenligt med materialcertifikatet. Om du misstänker att ditt materials mekaniska egenskaper inte är tillräckliga, har vi möjlighet att utföra förstörande prövning för att testa dem. 

När är det ett operativt fel?

Ett operativt fel i din konstruktion eller komponent är en typ av förhållande som formgivaren inte beaktat. Det finns många olika typer av operativa fel. Det kan vara mekanisk belastning eller miljöpåverkan. Inte sällan rör det sig om för hög påfrestning eller bristande kunskap om konstruktionens begränsningar.

Operativa fel kan orsaka olyckor och det är viktigt att fastställa orsaken till problematiken, så att liknande svårigheter kan undvikas i framtiden. 

Kontakta oss direkt när en olycka inträffat

Dokumentationer av skador eller olyckor behövs till exempel vid utredningar, rättstvister, produktförbättring och i ett flertal andra situationer.

FORCE Technology en oberoende part, som strävar efter största möjliga professionalism. Ju tidigare du hör av dig till oss, desto snabbare kan vi hjälpa dig och få jobbet gjort!