En hållbar och effektiv infrastruktur är avgörande för ett välfungerande samhälle. Det finns därför ett stort fokus på att förbättra infrastrukturen till förmån för både medborgare och företag, samtidigt som största möjliga hänsyn tas till miljön.

Vi erbjuder professionell rådgivning och tjänster till privata företag och offentliga myndigheter som arbetar med infrastrukturprojekt. När vi deltar i ett projekt strävar vi efter att hitta lösningar som balanserar kostnaderna för anläggningar och drift och samtidigt minimerar den negativa påverkan på miljö och klimat. 

Vår rådgivning och våra tjänster inom infrastruktur omfattar broar, tunnlar, byggnader, försörjning, transport m.m.

Välj din bransch nedan om du vill veta mer om de tjänster, tekniska lösningar och labbresurser vi erbjuder.