FORCE Technology har medverkat vid byggen av broar och tunnlar världen över. Vi samarbetar med arkitekter, utvecklare, offentlig sektor med flera, i ett antal tunnel- och broprojekt.

Vi har varit involverade från design och planering till efterföljande övervakning samt underhåll av många av världens viktigaste broar och tunnlar.

Broar och tunnlar utgör båda komplexa byggprojekt och varje bro- eller tunnelprojekt omfattar massor av professionell ingenjörsexpertis. FORCE Technology har medverkat vid alla typer av bro- och tunnelprojekt.

Våra tjänster, teknik och faciliteter gör att vi kan hjälpa dig med alla aspekter – redan från förundersökningen och designen av en bro eller tunnel till själva driftsfasen, då löpande inspektioner och underhåll av en bro eller tunnel är viktig.

Nedan hittar du de tjänster som vi erbjuder till din bransch. Du är naturligtvis välkommen att kontakta oss om du har några frågor.