Krav på CE-märkning av stålkonstruktioner gör att många företag måste kvalificera sina svetsmetoder
och ta fram kvalitetshandböcker.

För att kunna bli certifierad enligt EN 1090-1, ska företaget ta fram kvalitetsstyrningssystem inom
teknik, administration och produktionskontroll. FORCE Technology har utvecklat en rad verktyg som implementerats i ett elektroniskt kvalitetssystem: eQ1090, som möjliggör att man enkelt tas igenom allt som krävs för EN 1090-1. Samtidigt dokumenteras förloppet och resultatet av aktiviteterna.

Med eQ1090 blir det betydligt enklare att få den dagliga driften att uppfylla kraven i standarden. Dessutom gör systemet att du kommer närmre en certifiering. eQ1090 möjliggör ett effektivt förlopp och tidsbesparing
i hantering av data och dokument, vilket ger högre säkerhet och kvalitet.

eQ1090 - Fördelar

 • Tidsbesparing i samband med orderhantering och tillverkning
 • Överblick över dokumentationen
 • Överblick över projektets status
 • Enkelt att anpassa till den egna verksamheten (Systemet bygger på ISO 3834)
 • Säkerhet om att alla krävande bedömningar och aktiviteter utförs och dokumenteras i enlighet med EN 1090-1
 • Enkelt att få relevant data överfört till CE-märkning och prestandadeklaration.
 • Enkelt att förmedla specifikationer till EN 1090-1
 • Säkerhet i att all relevant information förmedlas.

Rådgivning kring EN 1090
Oavsett hur långt i processen man är att uppfylla de lagstadgade kraven för CE-märkning kan FORCE Technology bistå med och säkerställa att företaget når uppsatta mål.

Vi kan bland annat hjälpa till med: 
 • Rådgivning
 • Beskrivning av kvalitetssäkring (kvalitetsmanual)
 • Implementering av eQ1090
 • Delta i certifieringen
 • Upprättande av WPQR/WPS
 • Uppdraget som svetskoordinator
 • Att ge tillverkaren de verktyg som behövs för att bedöma om framtagen dokumentation överensstämmer
 • EN 1090-1
 • Att ge tillverkaren, som är producent till byggbranschen, de verktyg som behövs för att ta fram projektmaterial för godkännande via tekniska organ.

Kontakta oss för samtal kring CE-märkning och om processen i ert företag, samt förutsättningarna för att bli certifierade.