FORCE Technology utför tjänster som sakkunnig stål enligt PBL (Plan och bygglagen).

Fortlöpande- och återkommande tillsyn 

FORCE Technology kontrollerar konstruktionen visuellt i avseende på mekanisk påverkan och onormala deformationer i olika delar och på svets- och skruvförband. I kontrollen undersöks även konstruktionens rostskydd. Resultatet från tillsynen dokumenteras därefter tillsammans med dokumentation från exempelvis oförstörande provning.

Skadeutredning 

FORCE Technology:s expertgrupp kan vid en skadeutredning fastställa den primära skadeorsaken, samt att identifiera förebyggande åtgärder för att undvika att skadan uppkommer igen.

Korrosion 

Vi utför besiktningar med avseende på korrosion samt rostskyddsmålning. 

Relaterad video:

EN 1090 CE-märkning av bärverksdelar i stål - del 1
EN 1090 CE-märkning av bärverksdelar i stål - del 2