Höga krav på säkerhet och miljö spelar en avgörande roll inom transportbranschen där även små fel kan få allvarliga konsekvenser. Internationalisering betyder samtidigt ökade krav på effektiva affärsmodeller. 

FORCE Technology har stor erfarenhet av transportområdet både när det gäller luftfart, landtransport och järnväg.

Vi arbetar med rådgivning, tester och tjänster för övervakning och förbättring av säkerhet och miljö på en rad områden – däribland tillståndsbedömning och korrosionsövervakning, provning och analyser av material, mätning av utsläpp, kalibrering, certifiering och godkännanden. 

Nedan hittar du de tjänster som vi erbjuder till din bransch. Du är naturligtvis välkommen att kontakta oss om du har några frågor.