Försörjningsföretag måste säkerställa stabila och säkra leveranser av vatten, fjärrvärme, naturgas och el. En hög grad av driftssäkerhet är därför avgörande, samtidigt som låga omkostnader och höga miljöstandarder är viktiga fokusområden för branschen.


FORCE Technology erbjuder ett brett spektrum skräddarsydda tjänster och rådgivning som stödjer branschens behov. Våra specialister har omfattande kunskaper om material, metallurgi, korrosion, kemi m.m. och stor erfarenhet av inspektioner, provning, analyser, drift och underhåll. 

Vi ger rådgivning och servar både i samband med nya och befintliga anläggningar och förfogar över egna, avancerade test- och laboratorier för testning och analys av alla typer av material, dricksvatten, spillvatten o.s.v. 

Nedan hittar du de tjänster som vi erbjuder till din bransch. Du är naturligtvis välkommen att kontakta oss om du har några frågor.