Rådgivning om uppbyggnad, implementering och optimering av ledningssystem, som ger dig mervärdesskapande verktyg.

Ett ledningssystem är ett verktyg för att driva bolaget. Det hjälper dig att genomföra strategier och effektivisera affärsprocesser. Du kommer även ofta att få krav från kunder och myndigheter att företaget har ett certifierat ledningssystem.

Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö 

Vi erbjuder rådgivning, sparring och utbildning när du vill utveckla, implementera och integrera ledningssystem. Detta omfattar bland annat områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Våra tjänster sträcker sig från övergripande sparring till att utarbeta procedurer och revisionssystem. Vi ser till att du har all dokumentation i ordning, så att du enkelt och tillförlitligt kan dokumentera systemen till dina kunder.

Det är viktigt för både styrelse och medarbetare att ledningssystemet fungerar effektivt i vardagen och skapar en positiv företagskultur. Vi hjälper dig att utveckla och effektivisera befintliga system, så att de kan tillämpas på alla anställda. På så sätt blir systemen en aktiv del i företagets vardag.

GAP-analys av vardag och rutiner

Vid etablering eller uppdatering av dina ledningssystem genomförs ofta en GAP-analys, som baseras på dina rutiner och vardagliga tillvägagångssätt.

Analysen visar vilka element systemet saknar för att kunna leva upp till den önskade standarden. Vi tar alltid utgångspunkt i en dialog med dig, så att du får den lösning som passar företaget och situationen bäst.

Upprättande och förankring av processer 

Vi hjälper till att kartlägga verksamhetens processer, input/output och vilken styrning samt resurser som krävs, inklusive ansvar och befogenheter på olika nivåer.

När systemet är upprättat, ser vi till att processerna är förankrade i företagets organisation. Efter detta utför vi ett antal interna revisioner för att kontrollera att systemet fungerar effektivt. Genom dessa tillvägagångssätt säkerställer vi att du får ett system som fungerar och ger dig ett mätbart affärsvärde.

Miljöledningssystem byggs upp så att de följer nationell miljölagstiftning och ISO 14001. Säkerhetsstyrningssystem byggs upp så att de lever upp till förordningarna AT Bek . 87 och OHSAS 18001 / ISO 45001.

Uppbyggnad, implementering och optimering av ledningssystem


 Våra konsulter hjälper till med:
  • Identifiering av krav till ledningssystemet 
  • Implementering av GAP-analys i relation till myndighetskrav, standarder och avtal
  • Förberedelse av förslag till struktur och innehåll i ledningssystem. 
  • Förberedelse eller översyn av tillvägagångssätt
  • Implementering av system och procedurer, inklusive uppföljning, genomförande av regelbundna utvärderingar, genomgång av ledningen eller interna revisioner
  • Översyn av befintliga systems effektivitet 
  • Optimering med hjälp av lean-verktyg

Se relaterade artiklar:

Måste ledningssystemet certifieras?
Kvalitet kan inte outsourcas