EU:s byggproduktförordning anger att byggprodukter måste ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas.

Det gäller alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard vars samexistensperiod har gått ut. Sedan den 1 juli 2014 gäller kraven även för bärande stål- och aluminiumkonstruktioner enligt EN 1090-1.

Nedan hittar du kurser inom EN 1090/Stålbyggnad