Från 1 juli 2014 ska alla byggprodukter i stål vara CE-märkta. Vi går igenom de olika delarna och hur de är kopplade till varandra.

Vi behandlar:
• PBL
• Eurokoder
• EKS 10
• Byggproduktförordningen
• EN 1090