Att bygga komponenter till ett kärnkraftverk är ingenting som görs i en handvändning. 

Varje del måste kontrolleras, alltifrån materialet till vilken teknik som använts för sammansättning av delarna. 

PAKT-dokumenten, som de kallas, innehåller tekniska bestämmelser och specifikationer för mekaniska anordningar som gäller för svenska kärnkraftverk. Högst upp kommer kraven från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och utöver myndighetskrav och branschbestämmelser har anläggningsägarna egna föreskrifter och riktlinjer som både leverantörer och underleverantörer måste följa.

Nedan hittar du kurser inom kärnkraft