Utbildningen vänder sig till dig som praktiskt arbetar med tillverknings- och installationskontroll mot kärnkraftindustrin samt med kontrolldokumentation som berör detta arbetsområde.

Det är viktigt att känna till vad kärnkraft är och vilka aktörerna är. Känna till vilka övergripande kvalitets- och säkerhetskrav och vilket ansvar det innebär. 

I kursen får du förståelse för hur man arbetar på ett kärnkraftverk, vilka extra krav och rutiner som är tillämpliga speciellt med avseende på OFP-metoder, kvalificerad provning och dokumentation. Även kunna vilka inträdesregler som finns och vad en godkänd provning är.