5 dagar. Utbildningen vänder sig till dig som praktiskt arbetar eller ska arbeta med tillverknings- och installationskontroll mot kärnkraftindustrin samt med kontrolldokumentation inom kvalitetskontrollområdet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som praktiskt arbetar eller ska arbeta med tillverknings- och installationskontroll mot kärnkraftindustrin samt med kontrolldokumentation inom kvalitetskontrollområdet.

Du bör ha gått kursen Montagekontroll och/eller ha arbetat med montagekontroll några år.

Innehåll

 • Teoretisk genomgång av de styrande dokument som gäller inom kärnkraft;
  SSMFS, PAKT (ABM, PBM, KBM och TBM) och TBY
 • Detaljerad genomgång av KBM och TBM, styrande dokumentet för kvalitetssäkring
  av mekaniska anordningar inom kärnkraft
 • Genomgång av vanligt förekommande standarder, relaterade till AFS/ASME
 • Upprättande och förståelse för detaljerat kontrollunderlag i form av vanlig kontrollplaner
  och ingående krav
 • Utökad information och förståelse för ritningar
 • Flödesschema
 • Materiallära
 • Övergripande genomgång av kvalitetskrav vid svetsning; SS-EN ISO 3834 Kvalitetskrav
  för smältsvetsning av metalliska material, SS-EN 15614 WPQR, SS-EN ISO 15609 WPS,
  SS-EN 287 Personalkvalificering samt SS-EN ISO 5817 Kvalitetsnivåer för diskontinuiteter
  och formavvikelser
 • Utbildning i expanderbultsmontage samt montage av skärrings-kopplingar
 • Genomgång av lokala rutiner och instruktioner för arbete som montagekontroll
  på Kärnkraftverken i Oskarshamn, Forsmark och Ringhals
 • Framtagning och granskning av dokumentation

Kursen är främst riktad mot personal som arbetar praktiskt inom kärnkraft. Det finns dock möjlighet att kundanpassa kursen utifrån önskemål, exempelvis med mer inriktning mot framtagning och granskning av dokumentation

Kontakta oss för mer information och offert.

E-mail: SEutbildning@force.se