Oförstörande provning (OFP) - på engelska Non Destructive Testing (NDT) - är olika materialprovningsmetoder som gör det möjligt att undersöka tillstånd och kvalitet hos ett material eller en produkts egenskaper utan att skada eller påverka det.

Med våra olika provningsmetoder kan vi t.ex. upptäcka sprickor och korrosionsangrepp samt mäta och bestämma tjocklek och struktur på olika material för att kvalitetssäkra livslängd och hållbarhet. Detta hjälper er att maximalt utnyttja komponenter och materials livslängd och samtidigt förebygga driftstopp och olyckor i er verksamhet.


Fördelar med OFP:
  • Hög kvalitet
  • Verifierar att ställda krav uppfylls
  • Förhindrar fel eller haveri av kritisk utrustning

Nedan hittar du kurser inom oförstörande provning OFP.