Strålskyddet är viktigt inom radiografering. SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) har därför utfärdat föreskrifter inom området som säger att alla laboratorier ska knyta till sig en strålskyddsexpert samt utbilda all sin personal som arbetar med radiografering. Innan provningsingenjörer inom ett provningslaboratorium får börja arbeta med röntgen ska man ha genomgått en grundutbildning i strålskydd som är 2 dagar.

INFORMATION ABOUT CORONAVIRUS IN RELATION TO COURSES, EVENTS, ETC.

At FORCE Technology, we follow the authorities' recommendations and do everything possible to minimize the spread of Covid-19 (coronavirus). This means that we take a number of precautions in our daily lives, which also affect our courses, events, clubs and networks.

Planned courses, events etc. which cannot be held in accordance with the recommendations from the authorities, will, as far as possible, be conducted online. Where this is not an option, we will rebook for a later date. If you have already registered for a course or event, you will be notified by e-mail.

If you have any questions, please contact us at info@force.dk

Strålskyddet är viktigt inom radiografering. SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) har därför utfärdat föreskrifter inom området som säger att alla laboratorier ska knyta till sig en strålskyddsexpert samt utbilda all sin personal som arbetar med radiografering. I föreskrifterna står vad utbildningen ska innehålla, hur lång den ska vara samt att den ska innehålla ett kunskapsprov. Det finns idag ett etablerat samarbete mellan de svenska provningslaboratorierna inom SWETIC för att upprätthålla detta. Vi har dessutom en gemensam strålskyddsexpert, Christer Hjalmarsson, som förutom att vi kan konsultera honom i strålskyddsfrågor även håller kurser för hela branschen.