Allmän kurs som berör alla i företag som har svetsande verksamhet.

Regelverken för svetsarbeten har blivit mycket komplicerade och berör alla medarbetare på företaget. Från VD, säljare, konstruktörer, ingenjörer, arbetsledare och framförallt för produktionspersonalen som ska se till att det praktiska arbetet på ”golvet” uppfyller alla krav från ritningar, WPS, etc. 

Det är lämpligt att alla personalgrupper inom företaget deltager för att få en fungerande kommunikation och förståelse i svetsfrågor.