Denna utbildning syftar till att ge en allmän kunskap inom svets. Utbildningen kan ses som en repetitionsutbildning för svetsande personal. 1-2 dagar.

Målgrupp och förkunskaper

Utbildningen syftar till att ge en allmän kunskap inom området svetsning. Utbildningen vänder sig till svetsare och övrig personal som arbetar med svetsning. Utbildningen kan ses som en repetitionsutbildning för svetsande personal. Utbildning anpassas efter Era behov. Förslag på processer som kan behandlas: Mig/Mag, MMA, TIG.

Exempel på innehåll

  • Ljusbågstyper
  • Svetsbeteckningar
  • Kvalitetsstyrning
  • Tillsatsmaterial
  • Diskontinuiteter/formavvikeIser
  • Skyddsgasens uppgifter
  • Miljö/hälsa
  • Enklare materiallära
  • Hantering av WPS’er
  • Enklare visuell kontroll

Utbildningen kan kompletteras med en bedömning av svetsare, dvs att svetsaren avlägger ett praktiskt prov utifrån en arbetsinstruktion/WPS. Utbildningen kan fås 1-2 dagar beroende på önskemål om innehåll. Önskar man djupare kunskap bör man välja någon av våra längre utbildningar.

Övrigt

Kursen genomförs som uppdragsutbildning på plats hos Er.

Kontakta oss för mer information och offert.

E-mail: SEutbildning@force.se