3 dagar. Kursen ger grundläggande kunskaper för hur ni bygger ett system för tillverkningskontroll så att ni klarar av att certifiera er tillverkning enligt SS-EN 1090-1.

Målgrupp & syfte

Kursen vänder sig till smidesföretag som vill komma igång att bygga sitt kvalitetssystem för att bli certifierad enligt SS-EN1090-1.
Kursen ger grundläggande kunskaper för hur ni bygger ett system för tillverkningskontroll så att ni klarar av att certifiera er tillverkning enligt SS-EN 1090-1.

Innehåll

  • Genomgång av standarderna SS-EN 1090-1, SS-EN 1090-2 och SS-EN ISO 3834
  • Systemets uppbyggnad
  • Hur vi går tillväga för att bygga systemen
  • Skapande av egna rutiner

Mål

Alla deltagare ska ha fått förståelse för de olika standarderna och hur de kopplas ihop samt hur de fungerar med varandra.

Övrigt

Vi använder oss av det webbaserade programmet eQ1090 för att företaget ska få full kontroll på sin verksamhet. Vi kan även erbjuda ett system som inte är webbaserat där ni skriver systemet i word och excel format. Alla kursdeltagare behöver ha med en egen dator med word och excel installerat.

Kursen kan även genomföras som uppdragsutbildning på plats hos Ert företag.

Kontakta oss för mer information och offert.

E-mail: SEutbildning@force.se