Denna kurs tar upp grunderna om svetsregler. Kursen ger dig en ökad förståelse om svetsrelaterade arbetsuppgifter. 2 dagar.

Kursen ger deltagarna kunskaper om gällande svetsregler. Målsättningen är att det ska bidra till en förbättrad dialog mellan svetsare, konstruktörer o.s.v. i hela produktionskedjan, och i och med det ge en ökad förståelse av varandras

Målgrupp och förkunskaper

Kursen är lämplig för alla som håller på med svetsrelaterade arbetsuppgifter i ett svetsande företag, som till exempel svetsare, kontrollanter, beredare, inköpare, konstruktörer, kvalitetsansvariga, projektledare, chefer och administratörer.

Innehåll

  •  Svetsbeteckningar SS-ISO 2553
  •  Fogutformning SS-ISO 9692
  •  Svetsklasser SS-EN 5817, 6520
  •  Svetsprocedurer. WPS. SS-ISO 15609
  •  Svetsningens påverkan på material
  •  Standard för kvalitetsstyrning SS-ISO 3834

Övrigt

Kursen kan även genomföras som uppdragsutbildning på plats hos ert företag.

Kontakta oss för mer information och offert.

E-mail: SEutbildning@force.se