Företag med svetsande verksamhet som vill komma igång att bygga sitt kvalitetssystem behöver kunskap och utbildning inom regelverket och hur kvalitetssystem enligt ISO 3834 kan byggas. 

Kursen är en bra introduktion och grund för det fortsatta arbetet på hemma på företaget. När företaget känner sej moget kan man därefter välja genomgå en certifiering enligt ISO 3834, vilket kan ge stora fördelar för verksamheten och företaget.