På den här kursen går man igenom SS-EN ISO 17637, SS-EN ISO 6520-1, SS-EN ISO 5817. 1 dag