Visuell kontroll i det nya regelverket för stålkonstruktioner. Kursen inkluderar även information gällande ritningsregler SS-ISO 2553. 1,5 dag

Det nya regelverket för stålkonstruktioner, Eurokoder och EN 1090-2, kräver att alla svetsar som produceras ska synas visuellt till 100%.

Målgrupp

Alla svetsare som utför svetsarbeten, kontrollanter, projektledare men även konstruktörer och ritare.

Förkunskaper

Allmän kännedom om svetsning.

Utbyte av utbildningen

Svetsaren får kompetens att utföra visuell kontroll av sina egna svetsar. Kursen avslutas med skriftligt prov.

lnnehåll

  • SS-EN ISO 6520-1:2007 Svetsning och besläktade förfaranden vid klassificering av diskontinuiteter
    och formavvikelser i metalliska material
  • Kort information om SS-EN ISO 2553:2014 Ritningsregler svets och lödförband. Beteckningar på ritningar.
  • SS-EN ISO 5817:2014 Svetsning - smältsvetsförband i stål, nickel, titan och deras legeringar.
    Kvalitetsnivåer för diskontinuiteter.
  • SS-EN ISO 17637:2011 Visuell kontroll (praktiska exempel mm)
  • Information om SS-EN ISO 3834

Kontakta oss för mer information och offert.

E-mail: SEutbildning@force.se