Tryckkärl är traditionellt det samlande begreppet för det som idag egentligen ska beskrivas som tryckbärande och trycksatta anordningar.

För tillverkning av tryckbärande anordningar ska de gemensamma europeiska kraven uppfyllas.

Tryckbärande anordningar (tryckkärl, rörledningar, säkerhetsutrustningar och tryckbärande tillbehör) omfattas av Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2016:1 och är ett införande av EU-kommissionens direktiv 2014/68/EU i svensk lagstiftning.

Enkla tryckkärl (luft- eller kvävgasbehållare) omfattas av Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2016:2. Denna föreskrift har överfört EU-direktivet 2014/29/EU om enkla tryckkärl till svensk föreskrift.

För cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor har Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap (MSB) gett ut föreskrifterna MSBFS 2018:3 för tillverkning, installation och återkommande kontroll. Dessa föreskrifter innehåller också krav på korrosionsskyddssystem.

För alla trycksatta anordningar, som cisterner, tryckkärl, rörledningar och vakuumkärl, har Arbetsmiljöverket gett ut föreskrifterna AFS 2017:3 om användning och kontroll av trycksatta anordningar.

Krav på säkerheten vid tryckkontroll finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2006:8.

Nedan hittar du kurser inom området tryckbärande och trycksatta anordningar.