Denna utbildning riktar sig till dig som vill bli behörig kontrollant i ett ackrediterat kontrollorgan (typ C) eller om du redan idag är behörig men vill få uppdatering inom området.

Utbildning i cisternkontroll för C-organ

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap samt Naturvårdsverket ställer i sina föreskrifter MSBFS och NFS krav på cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor. I föreskrifterna finns krav på att cisterner och rörledningar ska kontrolleras av ett ackrediterat kontrollorgan.

Denna utbildning riktar sig till dig som vill bli behörig som kontrollant i ett ackrediterat kontrollorgan eller om du redan idag är behörig men vill få uppdatering inom området.Utbildningen ger dig teoretiska kunskaper inom området cisternkontroll och är anpassad till de kommande utgåvorna av föreskrifterna från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Naturvårdsverket

För att sedan bli behörig kontrollant krävs att du arbetar inom ett ackrediterat kontrollorgan. Du ska också uppfylla de krav som ditt företag har fastställt samt genomgå en kvalificering hos det ackrediterade kontrollorganet. Swedac är det nationella ackrediteringsorganet i Sverige och de utför ackreditering av kontrollorgan för cisternkontroll.

Kursinnehåll

• Definition av brandfarlig vätska
• Genomgång av föreskriften MSBFS
• Genomgång av föreskriften NFS
• Kontrollrapporter
• Cisternanvisningar CA I, CA V, CA VIII
• Certifierade cisterner och korrosionsskyddssystem
• Personsäkerhet vid kontroll
• Vanligt förekommande skador på cisterner och rörledningar
• Utrustning för cisternkontroll
• Skriftligt prov

För mer information kontakta kursansvarig Kjell Björklund keb@force.se eller 072 243 92 96.

Om ni önskar en företagsanpassad kurs kontakta oss för offert, SEutbildning@force.se.