Som användare av olika utrustningar har du många krav att ta hänsyn till. Låt oss hjälpa dig förstå de kommande kraven för användning av trycksatta anordningar.

Arbetsmiljöverket ansvarar för regler som skapar säkerhet på arbetsplatser.

Föreskrifterna behandlar tillverkning, installation, drift och underhåll samt kontroll under de olika faserna.

Arbetsmiljöverket har beslutat om ett nytt regelverk för trycksatta anordningar - Användning och kontroll av trycksatta anordningar, AFS 2017:3 - som kommer att börja gälla hösten 2017.