Arbetsmiljöverket har en ny föreskrift, AFS 2017:3, om regler för användning och kontroll av trycksatta anordningar som gäller från 1 december 2017. Föreskriften är helt omskriven i förhållande till de föreskrifter den ersätter.

Bakgrunden till kursen är att Arbetsmiljöverket har beslutat om ett nytt regelverk för trycksatta anordningar – Användning och kontroll av trycksatta anordningar, AFS 2017:3 – som gäller från 1 december 2017. Föreskriften är helt omskriven med förändrade krav i förhållande till de föreskrifter som den ersätter: AFS 2002:1, AFS 2005:5, AFS 2005:3, AFS 2001:4. Du som arbetar med trycksatta anordningar/tryckkärl - behöver ta del av innehållet så att du känner till och kan ta hand om de nya kraven.

Kursen vänder sig till alla som ansvarar för eller använder trycksatta anordningar, även om föreskriften främst vänder sig till arbetsgivaren.

Kursen innehåller en genomgång av föreskriften som har följande innehåll:

• Giltighetsområde
• Allmänna krav
• Klassning av fluider
• Klassning av tryckbärande anordningar
• Övervakning och fortlöpande tillsyn
• Kontrollformer och omfattning
• Villkor för drift