Det är viktigt att ha den grundläggande kunskap som behövs för att svara för säkerheten i små och medelstora pannanläggningar.