Från den 19 juli 2016 gäller en ny utgåva av PED och omfattar alla anordningar som sätts på marknaden från detta datum. I denna kurs går vi igenom de väsentligaste förändringarna.

Den 19 juli i år gäller en ny utgåva av PED och omfattar alla anordningar som sätts på marknaden från detta datum. De stora skillnaderna är:
• Nya och mer omfattande krav på fler parter från tillverkning till distribution.
• Mer omfattande beskrivningar för dig som tillverkare, modulerna
• Ny klassning av fluider (från 2015-06-01)
• Sanktionsavgifter
• Utökad försäkran om överensstämmelse
• Du får också en sammanfattning av det pågående föreskriftsprojekt

Föreläsare: Lennart Wallin