Kursen omfattar nya PED med några inblickar i de harmoniserade standarderna SS-EN 13480 och SS- EN 13445. Kursen vänder sig främst till dig som tillverkar eller installerar tryckkärl eller rörledningar.

Vi kommer att beskriva:

  • Inledning med giltighetsområde och paragrafer
  • Klassning av fluider
  • Klassning av tryckbärande anordningar
  • De grundläggande säkerhetskraven
  • Krav på tillverkaren och andra ekonomiska aktörer
  • Modulerna-hur tillverkaren visar att man uppfyller kraven
  • Försäkran om överensstämmelse
  • Allmänt om harmoniserade standarder