Projektledare, beställare och annan personal som är inblandade i svetsarbeten i fjärrvärmenät behöver ha  kunskaper om regelverk för svetsarbeten i fjärrvärmenät, tillämpliga svetsmetoder.

Det är även bra att känna till kvalitetsavvikelser, grundläggande materiallära och kunskap om den dokumentation som hör samman med svetsande verksamhet.