Genom denna utbildning ges kunskaper om såväl regelverk för svetsarbeten i fjärrvärmenät som inblick i tillämpliga svetsmetoder, kvalitetsavvikelser och grundläggande materiallära samt kunskap om den dokumentation som hör samman med svetsande verksamhet. En heldag eller två halvdagar.

Målgrupp

Projektledare, beställare och annan personal ansvariga för och administrativt inblandade i svetsarbeten i fjärrvärmenät.

Utbyte av utbildningen

Genom denna utbildning ges kunskaper om såväl regelverk för svetsarbeten i fjärrvärmenät som inblick i tillämpliga svetsmetoder, kvalitetsavvikelser och grundläggande materiallära samt kunskap om den dokumentation som hör samman med svetsande verksamhet.
Sammanfattningsvis ger kursen en god grund att stå på som beställare av svetsarbeten i fjärrvärmenät.

Innehåll

  •  Grundläggande materiallära och värmebehandling
  • Svetsmetoder och svetsmetodik
  • Svetskvalitet och kvalitetsavvikelser
  • Tillämpliga standarder och regelverk, gällande såväl trycklösa som trycksatta system.
  • Dokumentkontroll, material och svetsande verksamhet

Övrigt

Kursen genomförs som uppdragsutbildning på plats hos Ert företag. Kurslängd - en heldag eller två halvdagar

Kontakta oss för mer information och offert.

E-mail: SEutbildning@force.se