Olje- och gasindustrin är ständigt på väg mot djupare vatten och till mindre tillgängliga miljöer, medan samtidigt behöva upprätthålla strikta regler om kvalitetssäkring och HSE.

Det kräver mycket specialiserad kunskap att utvinna energi från underjorden. Våra experter inom olje- och gasindustrin kan hjälpa dig om det handlar om att utforska, utvinna, raffinera eller transportera olja och gas. Våra experter kan vara inblandade i hela projekt, från inledande förstudier till byggdesign, säkerhet- och miljöbedömningar för driftsättning, justering och slutlig avveckling. 

Våra åtaganden löses alltid enligt de högsta säkerhet- och kvalitetsstandarderna. Vi arbetar med många uppgifter och projekt i Nordsjön och det är där vi ursprungligen fick våra erfarenheter. Idag arbetar vi med kunder inom olje- och gasindustrin i hela världen.

Välj din bransch nedan om du vill veta mer om de tjänster, tekniska lösningar och labbresurser vi erbjuder.