Vi ger dig nödvändiga kunskaper om materialen i stål och andra metaller, så du är säker på att de material som används i dina komponenter och maskiner uppfyller alla ställda krav.

För tillverkare av komponenter och utrustning i stål och andra metaller, är det viktigt att känna till materialsammansättningarna, så att du är säker på att de uppfyller de nödvändiga specifikationerna.

Om legeringarnas sammansättning inte uppfyller de ställda kraven, kan det leda till indragning av komponenter och maskiner, skador på utrustning, andra problem och i värsta fall allvarliga olyckor.

Materialbestämning säkerställer kvaliteten på din maskin eller komponent

Vi erbjuder oftast genom destruktiv prövning, analyser på och identifiering av material som används i komponenter och produkter. Detta för att säkerställa kvaliteten på din produkt, så att du är helt säker på att det är rätt materialsammansättning.
Våra experter inom materialsammansättning och kemisk analys har lång erfarenhet och stora bakgrundskunskaper. Vår ambition är att hjälpa dig spara både tid och pengar.

Vi använder bland annat följande metoder i vårt arbete:   
  • OES-analys: materialanalys genom optisk emissionsspektrometri är en snabb och säker metod för bestämning av legeringsämnen och föroreningar i metallegeringar. Läs mer om OES-analys, hur det fungerar och metodens fördelar här (länk till produktblad).
  • XRF-analys: röntgenanalys för att bestämma materialsammansättning av alla typer av solida metaller samt för bestämning av metaller i flytande medier, som färger eller olja. Läs mer om metoden röntgenanalys här (länk till produktblad). 
  • SEM-EDX-analys: en metod som är särskilt fördelaktig vid små prover. SEM-EDX-analys kompletteras vanligen med fotodokumentation av det undersökta materialet och används ofta för specialanalyser, t.ex. i samband med olycksutredningar.
  • Våtkemiska analyser: Används ofta bara som reservalternativ, även om det i princip är en formellt korrekt analysmetod. Kan betraktas som en möjlighet när andra alternativ av olika skäl inte är lämpliga. Våtkemiska analysmetoder används för alla typer av metaller och kan kalibreras med rena metaller eller lösningar. Kan användas för alla storlekar och provtyper.

Totallösningar som gör proceduren enkel och snabb för dig

Vi har mycket kort leveranstid för merparten av våra analyser och kan ofta ge dig svar samma dag som vi får provet.

Dessutom samarbetar vår analyspersonal med våra medarbetare inom metallurgin, så att vi kan erbjuda kompletta lösningar, som gör proceduren både enkel och snabb för dig.

Analysutrustning inhouse

Vår utrustning möjliggör ett flertal typer av effektiva och väldokumenterade metallanalyser. 

Utrustningen sköts av kvalificerade och erfarna operatörer med gedigna kunskaper inom respektive analysområde. På så sätt kan vi sätta ihop ett optimalt analyspaket, som ger dig en omfattande rapport med kort väntetid.