FORCE Technology kan hjälpa er att uppfylla arbetsmiljöverkets, myndigheten för samhällsskydd och beredskaps samt naturvårdsverkets regler för trycksatta anordningar, tankar, tryckkärl, rörledningar, pannor, öppna cisterner och liknande.

Vi är ackrediterat kontrollorgan och vi kan, genom vårt systerbolag FORCE Certification A/S, erbjuda kontroller som anmält organ mot t ex direktivet för tryckbärande anordningar 2014/68/EU (PED), direktivet för enkla tryckkärl 2014/29/EU (SPVD) och direktivet för transportabla tryckbärande anordningar 2010/35/EU (TPED). För dig som även vill ha besiktning/kontroll av lyftanordningar eller hissar, har vi samarbete med SLP AB.

Konstruktörer/Tillverkare

Vi kan hjälpa dig med:

  • Konstruktions och tillverkningskontroll enligt samtliga moduler i PED (AFS 2016:1), MSBFS 2014:5, NFS 2003:24, ADR, RID och T-PED samt det som kan behövas inför första kontroll enligt AFS 2017:3
  • Bedöning av överensstämmelse för aggregat enligt PED (AFS 2016:1)
  • Första kontroll enligt AFS 2017:3
  • Installationskontroll enligt MSBFS 2014:5 och NFS 2003:24 samt ADR och RID
Vi kan hjälpa dig att hitta rätt bland regelverken och se till att du får den kontroll du behöver. De kontroller som normalt utförs vid konstruktion och tillverkning är: ritningsgranskning, granskning av hållfasthetsberäkningar, spänningsanalyser, svetsprocedurer, kvalifikationer på de som utför svetsarbetet, svetskvalitetssystem (3834), protokoll från oförstörande provning, flödesschemagranskning och kontroll av säkerhetsutrustning.

Vi kan även hjälpa dig med kontroll av stativ och annan stålbyggnad (1090).

Om du ska göra tryckkontroll med gas, men saknar ackreditering enligt AFS 2006:8, har vi möjlighet att hjälpa dig. Vi är ackrediterade för tryck upp till 400 bar.

Brukare/förvaltare/driftorganisation

Vi kan hjälpa dig som själv sätter ihop din anläggning eller installerar trycksatta anordningar, med första kontroll enligt AFS 2017:3, MSBFS 2014:5 och NFS 2003:24.

För pannanläggningar genomför vi bedömning av övervakningsintervall och inställelsetid enligt AFS 2017:3. Vi kan också erbjuda pannskötarkurser enligt kraven i samma föreskrift.

Slutligen erbjuder vi återkommande kontroll samt revisionskontroll (reparationer och ändringar) enligt AFS 2017:3/MSBFS 2014:5/NFS 2003:24 eller ADR/RID under tiden anordningarna används. Vi registrerar in din anordningar i vår databas FIM och, du som avtalskund, har ständig återkomst till dina intyg via webbportalen FORCE Inspect Online.

Personal för besiktning/kontroll

Vi har behöriga besiktningsingenjörer vid ett tio-tal av våra kontor från Göteborg till Umeå, dessutom har vi besiktningsingenjörer som är stationerade hos större kunder inom raffinaderi- och processindustrin.

Vi har beräkningsingenjörer (konstruktionskontroll) stationerade i Stockholm. Ett flertal av våra besiktningsingenjörer har också behörighet för konstruktionskontroll.

FORCE Certification har PED- och TPED-inspektörer i både Danmark, Norge och Sverige. De flesta av våra svenska besiktningsingenjörer är också PED-inspektörer.

Våra besiktnings- och beräkningsingenjörer har stor erfarenhet och kunskap och de har grundutbildning motsvarande gymnasie-/högskoleingenjör eller civilingenjör. Dessutom har vi en omfattande internutbildning varvad med praktik innan man får behörighet.

Utbildning inom besiktning

Våra utbildningar inom besiktning hittar ni här. Vi tar även fram företagsanpassade utbildningar så om ni saknar någon utbildning i vårt utbildningsutbud tveka inte att höra av dig.

Exempel på anordningar: 

Tryckluftsbehållare, hydroforer, expanstionskärl, pannor, värmeväxlare, fjärrvärmeledningar, tankstationer för metangas, cisterner för brandfarlig vätska, ADR/RID-behållare, IMDG-behållare, IBC-behållare, kyl/värmepumpsanläggningar, kryokärl, gasflaskor, brandsläckare, gasolcisterner, hetoljesystem, processanläggningar, kokerier/indunstningar, impregneringskärl, autoklaver, steriliseringsautoklaver, kokgrytor och hydraulackumulatorer.

Exempel på anläggningar: 

Biogasanläggningar, värmeverk, kraftverk, sjukhus, fastigheter, mejerier, pappersbruk, raffinaderier, lager, bygg- och anläggningsarbete, tillverkningsindustri, fartyg, bryggerier, processindustri, kärnkraftverk och vindkraft.