FORCE Technology är mycket mer än bara rådgivning. Med våra många faciliteter kan vi även göra tester i praktiken, så att du kan göra allt på ett och samma ställe. Vi håller oss professionellt uppdaterade och bygger ut våra faciliteter kontinuerligt: vindtunnel, svetsutrustning, laboratorier, elektronmikroskop, kalibreringsanläggning, fartygsprovning, fartygssimulatorer m.m.

Läs mer om de olika faciliteterna: