Stora offshore-konstruktioner är utsatta för stora påkänningar från alla håll. 

När vi levererar tjänster till olje-och gasindustrin är vårt primära mål att hjälpa till att upprätthålla en rimlig produktionskapacitet under säkra arbetsförhållanden med minsta möjliga miljöpåverkan.

FORCE Technology erbjuder rådgivning och tjänster inom alla områden, inklusive design, konstruktion, drift, skador och driftstopp samt utbildning av personal. Vår långa erfarenhet inom olje-och gasindustrin gör oss till en betrodd rådgivare och leverantör i samband med högriskverksamhet och utmaningar där det krävs expertkunskap i kombination med erfarenhet.

Säkerhet är vår högsta prioritet och vi levererar alltid enligt de striktaste säkerhets- och kvalitetskraven. För närvarande har vi mer än 150 experter och specialister inom olje-och gasrelaterade tjänster .

Nedan hittar du de tjänster som vi erbjuder till din bransch. Du är naturligtvis välkommen att kontakta oss om du har några frågor.