För att tillgodose världens ökande efterfrågan på energi har prospekteringen av olja och gas flyttats till djupare vatten på mer avlägsna platser. Här är flytande plattformar den bästa tekniska och ekonomiska lösningen.

I över 40 år har vi tillhandahållit lösningar till olje- och gasindustrin i hela världen.

Flytande plattformar utformades för olje- och gasindustrin och kombinerar kunskap om lagring och produktion med knowhow från sjöfartsbranschen, som fokuserar på fartygets manövrerbarhet. Det faktum att dessa fartyg tillverkas inom sjöfartsbranschen medför stora utmaningar med tanke på utmattning och nedbrytning av material.

Våra experter kombinerar erfarenhet från offshore och sjöfartsbranschen för att lösa dessa utmaningar på ett bra sätt.

Säkerhet är vår högsta prioritet och vi levererar alltid enligt de striktaste säkerhets- och kvalitetskraven. Vi har mer än 150 experter och specialister inom olje- och gasrelaterade tjänster.

Nedan hittar du de tjänster som vi erbjuder till din bransch. Du är naturligtvis välkommen att kontakta oss om du har några frågor.