FORCE Technology kan hjälpa er vid design och underhåll av försörjningsfartyg.

OSV-segmentet(Offshore Support Vessel) omfattar försörjningsfartyg för plattformar (plattform support vessel, PSV), AHTS-fartyg (anchor handling tug supply, AHTS), och ger i huvudsak stöd vid borraktiviteter, fältutveckling och produktionsanläggning. AHTS-fartyg används primärt till flytande plattformar under förankrings- och installationsfasen. PSV-fartyg används till transporter och logistiskt stöd. Både vad gäller PSV och AHTS ökar ständigt kraven på att förbättra effektiviteten och minska miljöpåverkan. Dessutom flyttas borroperationerna längre ut till havs till djupare och tuffare vatten som kräver bättre framdrivning, effektivare DP-system, högre säkerhetsnivå och större komfort för besättningen.

Nedan hittar du de tjänster som vi erbjuder till din bransch. Du är naturligtvis välkommen att kontakta oss om du har några frågor.