I världens största, slutna system utför FORCE Technology högtryckskalibrering av gasmätare med naturgas som medium.

På FORCE Technology når högtryckskalibrering av gasmätare nya höjder 

När FORCE Technology högtryckskalibrerar dina gasmätare kan du vara säker på att gasflödet mäts på rätt sätt. Som kund kan du lita på att gasmätare som kalibreras i vårt system har minimal kalibreringsosäkerhet.

Högtryckskalibrering av gasmätare sker i vår nya anläggning för högtryckskalibrering. Anläggningen är den enda av sitt slag i världen och är konstruerad som ett slutet system med låg tryckförlust.

Utformningen gör det möjligt att kalibrera gasmätare med maximalt flöde och tryck, året runt, oberoende av årstid.

Under kalibreringen hålls flöde, tryck och temperatur stabila och vi kan kalibrera alla mätare med ett tryck från 3 bar/40 PSI till 65 bar/945 PSI. Vår högtryckskalibrering omfattar:

 • 12-tums (300 mm) högtryckssystem för kalibrering av gasmätare.
 • 4-tums piston prover  med kolv för att skapa spårbarhet för SI-enheternas ”mätare”.
 • 24-tums (600 mm) högtryckssystem för kalibrering av gasmätare.

Högtryckskalibrering av gasmätare, specialanpassat efter kundernas behov

FORCE Technology kan specialanpassa högtryckskalibreringen av gasmätare för att exakt passa just era behov. Vi erbjuder:
 • Kalibrering inom 5 veckor från att vi mottagit mätaren – FORCE Technology väljer när kalibreringen utförs.
 • Hög flexibilitet vad gäller tidpunkt för kalibreringen.
 • Kalibrering dygnet runt, inklusive helger och nätter enligt överenskommelse.
 • Kalibrering på fasta tider, med möjlighet för besök och kalibrering på tider utan kundbesök.
 • Rum för besökare, där man kan iaktta kalibreringen av mätaren live eller via kamera och fjärranslutning.
Som kund hos FORCE Technology kan man räkna med att högtryckskalibreringen utförs av erfarna experter. Kalibreringen hanteras alltid av specialister, som har den senaste kunskapen om kalibrering och gasmätare.

Dessutom utför vi alltid följande vid högtryckskalibrering av gasmätare:
 • Vi arbetar på primärnivå.
 • Vi skapar spårbarhet och deltar i EUREGA-samarbetet, där den harmoniserande europeiska naturgaskubikmetern fastställs.
 • Vi erbjuder kalibrering till rätt pris.
 • Vi slutför uppdraget – även om vi stöter på problem under utförandet.
 • Vi kalibrerar året runt, oavsett årstid.
 • Vi utför snabba mätarbyten, oavsett typ av mätare och storlek.
Det är er garanti för hög kvalitet, snabb behandling och enastående tjänster till rätt pris.

Så här beställer man högtryckskalibrering av gasmätare

Kontakta oss för mer information om högtryckskalibrering av gasmätare eller för ett besök på vår anläggning. Du hittar mer teknisk information under Downloads (eller titta på filmen).

Om du redan har avtal för högtryckskalibrering av gasmätare ska utrustningen skickas till följande adress:

FORCE Technology
Navervej 1
6600 Vejen