NYCKELTAL FÖR 2017
MILJ EUR
Omsättning
183,3
Dansk kommersiell omsättning 81,3
Internationell kommersiell omsättning
99,5
Tekniköverföringar m. danska Uddannelses- og Forskningsministeriet 11,9
Övrig forsknings- och utvecklingsomsætning 2,9
   
Forsknings- och utvecklingsbidrag 24,9
Externfinansierad forskning och utveckling 14,8
Egenfinansierad forskning och utveckling
10,1

 

ANTALET ANSTÄLLDA, GENOMSNITT 2017 1 377
Dr. och Ph.D
49
Kand 329
Övrig teknisk personal
705
Övrig inte-teknisk personal 294

Kontakta oss om du behöver mer information eller har frågor om våra konton.


ÅRESDOVISNING
FORCE Technologys årsredovisning kommer ut årligen till vår bolagsstämma.