NYCKELTAL FÖR 2018
MILJ EUR
Omsättning
171,2
Dansk kommersiell omsättning 71,1
Internationell kommersiell omsättning
84,9
Tekniköverföringar m. danska Uddannelses- og Forskningsministeriet 12,4
Övrig forsknings- och utvecklingsomsætning 2,9
   
Forsknings- och utvecklingsbidrag 26,7
Externfinansierad forskning och utveckling 15,3
Egenfinansierad forskning och utveckling
11,4

 

ANTALET ANSTÄLLDA, GENOMSNITT 2017 1 377
Dr. och Ph.D
49
Kand 329
Övrig teknisk personal
705
Övrig inte-teknisk personal 294

Kontakta oss om du behöver mer information eller har frågor om våra konton.


ÅRESDOVISNING
FORCE Technologys årsredovisning kommer ut årligen till vår bolagsstämma.