På FORCE Technology når högtryckskalibrering av gasmätare nya höjder.

den 8 juni 2015

Nu kan FORCE Technology erbjuda högtryckskalibrering med naturgas som medium i vårt helt nya, slutna system.

Den 13 maj 2015 öppnade FORCE Technologys CFO, Øjvind Andersen Clement, officiellt företagets nya system för högtryckskalibrering – det är världens största anläggning i sitt slag och en av de största investeringarna i FORCE Technologys historia. Syftet med den unika tekniken är att möta efterfrågan och uppfylla kraven från den globala gasindustrin. 

Idén till det slutna systemet såg dagens ljus under slutet av 90-talet och har sedan dess tagit form bit för bit. ”Projektet har haft sina utmaningar”, säger Øjvind Andersen Clement, och fortsätter: ”men tack och lov har avdelningschef Jesper Busk och hans kreativa team arbetat målmedvetet med att skapa en teknik som uppfyller både dagens och morgondagens branschkrav.”

Många möjligheter och en hög servicenivå

Utöver högtryckssystemet för kalibrering av gasmätare omfattar den nya anläggningen även en piston prover med kolv för att skapa spårbarhet för SI-enheternas ”mätare”. Detta innebär att FORCE Technology kan kalibrera under stabilt flöde och tryck med jämn temperatur och att alla mätare kan kalibreras med ett tryck från 3 bar/40 PSI till 65 bar/945 PSI.

Dessutom kan våra kalibreringstjänster anpassas helt efter era behov. Vi erbjuder flexibla lösningar vad gäller tidpunkt för kalibrering, kalibrering dygnet runt och till och med ett rum för besökare, där man kan iaktta kalibreringen av mätaren live eller via kamera och fjärranslutning.

Mångsidiga branschspecialister

FORCE Technologys samarbete med den globala olje- och gasindustrin är inte begränsat till mätning av gas- och vätskeflöde. Vi levererar även en rad andra tjänster, bland annat konstruktionsrekommendationer, felanalyser och -undersökningar, kemiska analyser, metallurgiska analyser, jämförelser, övervakning och testtjänster. ”Vi kan bistå under hela projektet, från inledande förundersökningar till konstruktionsutformning, säkerhets- och miljöbedömningar för idrifttagning, justering och slutligen genomförande”, berättar Øjvind Andersen Clement.

Som världsledare inom tekniska konsulttjänster besitter FORCE Technology högspecialiserad ingenjörskunskap för att utveckla praktiska och kostnadseffektiva lösningar till många olika verksamheter och branscher. ”Vi följer konstant utvecklingen inom olje- och gasindustrin och möter efterfrågan så att vi konstant kan ligga ett steg före kommande krav och utmaningar. Nya lösningar, som vårt system för högtryckskalibrering, är ett resultat av detta arbete. Vi bibehåller naturligtvis vår ambition om fantastisk kvalitet i samarbetet med både nuvarande och nya partners och kunder”, avslutar Øjvind Andersen Clement.