Nytt ackrediteringsområde för Force Technology Sweden: Certifiering av cisterner, rörledningar och korrosionsskydd enligt MSBFS 2014:5.

Swedac har nu godkänt vår ackrediteringsansökan för produktcertifiering enligt MSBFS 2014:5. Det innebär att vi nu kommer kunna utfärda certifikat för serietillverkning av cisterner och rörledningar, samt certifiering av korrosionsskydd. Vi är glada över att kunna erbjuda denna tjänst till tillverkare av cisterner, rörledningar och korrosionsskydd, och vi är framför allt glada över att vara det första certifieringsorgan i Sverige att kunna erbjuda detta.

Vill du ha mer information om vad vi kan hjälpa er med, kontakta Fanny Andersson, Lennart Wallin eller Björn Thorsell. Kontaktuppgifterna ser du till höger/nedan.