Den 15 november förnyades ett två årigt ramavtal mellan Sinfra och FORCE Technology.

Sinfra, (kort för Svensk Inköpscentral för Infrastruktur) är en ekonomisk förening vars huvudsyfte är att sköta hållbara upphandlingar av produkter och tjänster samt system inom försörjningssektorn. Sinfras drygt 180 medlemmar har nu möjlighet att avropa FORCE samtliga tjänster inom Materialkontroll och provning. Mer information kan man få genom läsa på Sinfra´s hemsida.