Alla tillverkare av stålkonstruktioner måste certifiera sig enligt EN 1090-1. Idag är nästan 500 företag i Sverige certifierade enligt denna norm. Men att certifiera sig är inte slutet på en process, det är början.


Sundsvallsbron lyser i natten

Den verkliga effekten av kommer först efter några år, om det sjösätts på rätt sätt, och det kräver engagemang och uthållighet. Det finns studier som visar att uthålligt kvalitetsarbete både ökar intäkterna och minskar kostnaderna. Men de positiva effekterna slutar inte där, även personalen trivsel och miljö förbättrades. De positiva effekterna var störst i små företag, som dessutom klarade en konjunkturnedgång. Ovanstående gällde inte EN 1090-1 men väl företag som satsade på den snarlika ISO 9001.

Men varför hålla på med EN 1090-1 när många kunder inte frågar efter det? 

Det enkla svaret är att annars bryter man mot lagen. Tyvärr kan det saknas krav på CE-märkning från beställarna, som inte har kunskaper om gällande lagar, och därför inte heller skriver in det i köpekontrakten. Därför kan de ocertifierade företagen tyvärr fortsätta att leverera. En kombination av okunskap och pressad ekonomi gör att det förekommer i allt för stor utsträckning. En dag kommer det dock ny personal eller kunder som börjar fråga efter CE märkta produkter med prestandadeklarationer. Det är då som den direkta nyttan med det certifierade arbetssättet visar sig, förutom att man faktiskt uppfyller lagkraven. Peter Siltberg på FORCE Technology är ute mycket hos tillverkare av stålkonstruktioner.

-Man ser snabbt om företaget är med i matchen, det märks fort när man är revisor, säger Peter. Om ett EN 1090-1 system är levande är det lätt att hitta dokument och följa den röda tråden. 

Oslagbart med gamla verkmästare

-Många har idag ett pärmsystem med en ordnings som sitter i huvudet på folk. Och det finns nästan inget som slår en gammal verkmästare som har koll på detta, säger Peter. 
–Fördelarna med ett papperssystem är just att det blir väldigt visuellt och enkelt. Och framförallt, inga kostnader för nya datasystem, konsulter och utbildning. Men den digitala utvecklingen går fortare än någonsin och kravet på spårbarhet, överskådlighet och redundans ökar. Därför måste kvalitetssystemet bli digitalt så att spårbarhet och uppdateringar blir enklare och framtidssäkrat. 

Ett digitalt system tvingar undan oreda och stök och passar alla företag. Det handlar om att anpassa kvalitetssystemet efter verksamheten och inte tvärt om. De stora fördelarna är att det kan läggas på extern server med backup och att webbaserade system alltid är tillgängliga.

”Vi satsar på EN 1090-1 för vi tror på framtiden”

Robert Andersson, produktionsansvarig på Hellmans-SBA Verkstad AB, har satsat fullt ut på att bli certifierade enligt EN 1090-1 och ISO 3834. De lägger dessutom över alla kvalitetsdokument i ett elektroniskt system, eQ1090. 
–Vi gör detta trots att många kunder, även stora företag, inte ställer några krav på CE märkta produkter. Men vi tror på framtiden och att det kommer att vända. Det räcker ju med att det byts en chef hos kunden så kan kraven komma. 

-Med ett digitalt systemen byggs dokumentationen upp så att allt blir klart på samma gång. Dessutom får vi mycket på köpet med ISO 3834 systemet eftersom det är så snarlikt EN 1090-1.

Robert Andersson, Hellmans-SBA Verkstad AB

Tjänar inga pengar på EN 1090-1 idag
-Men vi tjänar inga pengar på det idag och det går åt en massa tid och pengar. Om inte de nya kraven på CE-märkning får större genomslag kommer vi inte att tjäna något på detta. Det är fortfarande pengar som styr hos våra kunder, lägsta pris kommer i första hand, inte kravet på CE-märke, säger Robert Andersson. 

Det man inte vill se är de företag som fuskar, som inte bryr sig om att uppfylla gällande krav, och tillåts fortsätta leverera produkter utan dokumentation, och ibland även med undermålig kvalitet. Detta beror allt som oftast på bristande beställarkompetens. Skulle kunskapen om gällande krav finnas hos beställarna kommer vi bli av med en stor del av detta problem, menar Robert. Men vi gör det här för vi tror på yrkesstoltheten och när man väl har kommit in i det så är det inte så svårt. Robert tror att EN 1090-1 certifieringen kan göras av alla företag oavsett storlek.

  -Tag hjälp av konsulter, för oss har det varit en stor hjälp, säger Robert.  Jag har sett företag som köpt ett färdigt kvalitetssystem som ger en tavla på väggen, det blir ingen bättre av, avslutar Robert.