Svetskontrollanter genomgår en omfattande utbildning innan de är redo att bedriva svetsövervakning av svetsarprövningar enligt EN 287 och EN ISO 9606. 
Vi får följa med Andreas Hansson under en dag som svetskontrollant på Force.

Text från tidningen Svetsen nr 3, 2015

Force Technology har tagit fram ett omfattande kursmaterial som ligger till grund för utbildning av svetskontrollanter. Kursen pågår under fyra dagar, och de två första dagarna går man igenom standarder, svetsmetoder, skyddsgaser, tillsatsmaterial och ljusbågsfysik. Under dag tre tar man upp provläggning, övervakning, syning och klassning av svetsprover. Dag fyra sker examineringen avpraktiska och teoretiska kunskaper.

Årlig uppföljning av kunskaper

För att upprätthålla sin behörighet görs en årlig, obligatorisk uppföljning av svetskontrollanterna, genom utbildning inom svetsområdet och uppdateringar av regelverket. Målet är att alla svetskontrollanter ska vara IWS-utbildade. Företaget är ackrediterat av Swedac för personcertifiering av svetsare och svetsoperatörer. En nyexaminerad svetskontrollant utför svetsövervakning med en erfaren och rutinerad svetskontrollant första tiden. Vi träffar svetskontrollanten Andreas Hansson. Han berättar för oss hur en vanlig dag på jobbet kan se ut.  Andreas har denna dag uppdraget att utföra en svetsövervakning av en svetsare hos ett industriföretag. Innan dess har Andreas varit i kontakt med svetsansvarig på företaget om upplägget kring svetsarprövningen samt datum för provläggning. När Andreas kommer till företaget ska svetsaren kunna visa upp giltig legitimation, den WPS som ska användas vid provläggningen samt ett provobjektet som är uppmärkt på rätt sätt. Andreas informerar svetsaren hur provläggningen kommer att gå till och svetsaren har möjlighet att ställa frågor innan provläggningen startar.

Noggrann kontroll i alla steg

Efter att svetsaren häftat upp provbitarna i aktuellt provläge synar Andreas dessa och ger klartecken att fortsätta. Andreas kontrollerar under svetsningens gång roten och fyllnadssträngarna. Svetsaren har alltid möjlighet att träna före själva provläggningen. Under provläggningen ska Andreas kontrollera att svetsparametrarna i den aktuella WPS:en följs. En svetsreparation är tillåten men det är svetsarens bedömning som avgör detta, inte Andreas. Efter slutförd provsvetsning synar Andreas provobjektet och gör en bedömning om provet är godkänt eller inte. Innan definitivt godkännande av provet görs en oförstörande eller förstörande provning, beroende på svetsmetod och provets beskaffenhet. Efter godkänt prov skrivs ett svetsarprövningsintyg ut som är giltigt i två eller tre år, förutsatt att den svetsansvarige var sjätte månad intygar att svetsaren arbetat inom området för den ursprungliga kvalificeringen med fullgott resultat.

Ulf Höijer och Bengt Dahl
Svetstekniska föreningen


Ladda ner artikel