Lindoe Welding Technology A/S i Danmark har numera Europas kraftigaste laserhybridsvetsutrustning. Den kan lasersvetsa stål i tjocklekar som inte tidigare var möjligt, med lägre kostnader och ökad produktivitet.

Lindoe Welding Technology A/S i Danmark har numera Europas kraftigaste laserhybridsvetsutrustning. Den kan lasersvetsa stål i tjocklekar som inte tidigare var möjligt, med lägre kostnader och ökad produktivitet.

Med den nya utrustningen på 2x16 kW kan fyrtio millimeter tjocka plåtar sammanfogas med två strängar i en hastighet av tusen millimeter per minut. Med traditionella metoder hade det behövts tio till tolv strängar i en hastighet av femhundra millimeter per minut. 

”Vi ser helt nya applikationer med denna teknologi som inte har svetsats med laser tidigare”, säger Torben Lorentzen, VD för Lindoe Welding Technology A/S. Laserhybridsvetsning används idag inom skeppsbyggnad, rör- och panntillverkning och inom tillverkning av tyngre transportfordon. 

Laserhybridsvetsning är inget nytt 

Laserhybridsvetsning har funnits i många år men det är först nu som tekniken fått fäste för stora godstjocklekar. Den utnyttjar laserns djupa genomträngningsförmåga och snabbhet samtidigt som ljusbågssvetsningen fyller spalter, bromsar kylningen och ger möjlighet att justera de metallurgiska egenskaperna med svetstråden. Lasern avgör tempot och ljusbågssvetsningen säkrar att man kan hantera passningen av toleranser och mellanrum. 

Halverar kostnaden för svetsning 

Laserhybridsvetsning har mycket högre produktivitet än traditionella metoder. För till exempel svetsning av vindkraftverkstorn kan produktionskostnaden halveras. Kombinationen av laser och MIG/MAG ger: 

  • Ökade toleranser för spaltbredd och fogutformning 
  • Högre svetshastighet 
  • Förbättrad kvalitet och egenskaper 
  • Lägre värmetillförsel och lägre distortion 
  • Minskad värmepåverkan 
  • Helautomatisk process 
  • Förbättrad arbetsmiljö med färre manuella moment 
  • Utmaningar finns
Kylningshastigheten är en av utmaningarna med laserhybridsvetsning. Det kan röra sig om en kylhastighet på tusentals grader per sekund, som skapar termiska gradienter under svetsningen. Försprödning, sprickor och porer kan därför bildas under den snabba kylningen om inte processen utför på rätt sätt. 

En annan utmaning är kravet på snäva toleranser. Med ett smalt processfönstret är det svårt att hitta de optimala parametrarna. Men när de väl är funna blir produktionen mycket pålitlig. 

Dansk teknologisatsning 

Den nya laserhybridsvetsutrustningen ägs av Lindoe Welding Technology A/S (LWT), som bildades 2012 på Lindoe Industrial Park. LWT är ett partnerskap mellan LORC (Lindoe Offshore Renewables Center) och FORCE Technology, som erbjuder forskning & utvecklingstjänster inom laserhybridsvetsning. 

”Företagen kommer till oss för att de vill effektivisera sin svetsprocess, genomföra forsknings och utvecklingsaktiviteter eller försäkra sig om konkurrensfördelar i framtiden genom att få kunskap om ny teknologi”, säger Torben Lorentzen.