2014-11-06 Branschorganisationen SWETIC tilldelar förtjänstmedalj till Hans Andersson, vice VD, FORCE Technology Sweden AB.


SWETIC – Swedish Association for Testing, Inspection and Certification är branschorganisationen för företag som arbetar med provning, besiktning, kontroll och certifiering. 

Motiveringen för tjänstemedaljen

Hans Andersson har jobbat inom provningsbranschen i mer än 40 år. Han började sin bana på Tekniska Röntgencentralen, via olika konstellationer inom STK till VD för FORCE Technology Sweden AB. 
 
Hans Andersson har under lång tid varit aktiv inom SWETIC, både inom de tekniska kommitteerna men också många år i organisationens styrelse där hans arbete varit värdefullt och respekterat. Bland annat var Hans en av drivkrafterna bakom de KY-utbildningar som branschen startade, med en tvåårig utbildning av Inspektions- och Provningsingenjörer. 

Hans har alltid framfört sina åsikter, varit entusiastisk och noggrann vilket syns i det mesta som Hans engagerar sig i. 
 
"Det är glädjande att branschorganisationen har tilldelat en förtjänstmedalj till Hans Andersson, vVD. Vi har ett mångårigt samarbete och förtjänstmedaljen understryker att ett personligt engagemang lönar sig", säger Hans Ole Olsen, VD för FORCE Technology Sweden AB.