Denna utbildning riktar sig till dig som vill bli behörig som kontrollant i ett ackrediterat kontrollorgan eller om du redan idag är behörig men vill få uppdatering inom området.

Cisterner och rörledningar för brandfarlig vara

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap samt Naturvårdsverket ställer i sina föreskrifter krav på cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor. I föreskrifterna finns krav på att cisterner och rörledningar ska kontrolleras av ett ackrediterat kontrollorgan. 

Utbildningen ger dig teoretiska kunskaper inom området kontroll av cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor. För att sedan bli behörig kontrollant krävs att du arbetar inom ett ackrediterat kontrollorgan. 

Du ska också uppfylla de krav som ditt företag har fastställt samt genomgå en kvalificering hos det ackrediterade kontrollorganet. Swedac är det nationella ackrediteringsorganet i Sverige och de utför ackreditering av kontrollorgan för cisternkontroll.
 
Läs mer och anmäl dig till kursen här: Cisternkontrollkurs för C-organ